How I Became a Superhero

Comment je suis devenu super-héros

Država
France
Traje
101 min
Datum izlaska
2020
Overview
Pariz 2020. Dok su se superheroji asimilirali u parisko društvo, otkrivaju novi lek koji sebi daje lične supersile pukim smrtnicima. Poručnici Moreau i Schaltzmann istražuju slučaj uz podršku ...
26 pregleda
0
Komentari
Komentarisati mogu samo registrovani članovi. Login, Register